ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Πολιτική Ακύρωσης
Το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για τις ακόλουθες συμβάσεις:
Συμβάσεις σχετικά με σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή βάσει προστασίας της υγείας ή υγιεινής εάν η σφραγίδα ασφαλείας αφαιρεθεί.

Δικαίωμα ακύρωσης
Όσα προϊόντα δεν έχουν ανοιχθεί με οποιοδήποτε τρόπο και φέρουν την σφραγίδα ασφαλείας μπορούν να επιστραφούν.
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δηλώσετε κανένα λόγο. Η περίοδος ακύρωσης αναφέρεται σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έχετε λάβει την κατοχή των αγαθών.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ακύρωσης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση μέσω σαφούς δήλωσης (π.χ. με επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) που αποστέλλεται:

Concentering Ltd (ZeoliteCyprus.com)
Ιδιοκτήτης Ανδρέας Γαβριήλ
Δωρίδος 5, 1026 Καϊμακλί, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22 625333
Φαξ: +357 22 625335
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zeolitecyprus@cytanet.com.cy

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο πρότυπο φόρμας ακύρωσης. Ωστόσο, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Αρκεί να συμμορφωθείτε με την προθεσμία ακύρωσης για να στείλετε ειδοποίηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες της ακύρωσης
Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση σχετικά με την ακύρωση της παρούσας σύμβασης, εξαιρουμένων των πρόσθετων δαπανών που προέκυψαν λόγω αίτησης για διαφορετικό τρόπο παράδοσης στην κανονική παράδοση χαμηλών τιμών που προσφέρουμε. Για την επιστροφή αυτή θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά άλλη μέθοδος. δεν θα χρεωθείτε πρόσθετα τέλη για αυτήν την επιστροφή χρημάτων. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε τα προϊόντα.

Είστε υποχρεωμένοι να στείλετε πίσω ή να παραδώσετε τα προϊόντα αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που μας γνωστοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η χρονική περίοδος θεωρείται ότι τηρείται όταν αποστέλλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών.

Θα αναλάβετε τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

el Ελληνικά
X