ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Όσο περισσότερο χρησιμοποιώ τον ζεόλιθο, μελετώ τις ιδιότητες του και τις θαυμαστές φυσικές και χημικές του ιδιότητες, τόσο ποιο πολύ πιστεύω το καλό που μπορεί να προσφέρει στην ανθρωπότητα και το περιβάλλον. θεωρώ καθήκον μου να τον μάθω σε όσο περισσότερο κόσμο του Ελληνισμού.

Δέστε εμπειρίες ατόμων που χρησιμοποιούν το προιόν Zeomedic και εμπειρίες ατόμων που χρησιμοποιούν Ζεόλιθο σε άλλες χώρες  Zeolite supplement Testimonials,

Εάν είσαι και εσύ επίσης χρήστης ζεόλιθου ZeolithMED ή  ZEO-MEDIC  θα εκτιμούσαμε να μας στείλετε την εμπειρία σας. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτηθεί μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα της χρήσης ζεόλιθου.

Νίκος Λυγερός


Ο ζεόλιθος δίνει ζωή και με αυτήν την έννοια είναι προσφορά στους ανθρώπους που υποφέρουν γιατί δεν ξέρουν την ύπαρξή του. Έχεις λοιπόν καθήκον να τον μάθεις στον καθένα διότι είναι αποστολή που βοηθά τους αθώους κι αν βρεις δυσκολίες τότε να ξέρεις ότι θα μεγαλώσει και η αξία του αγώνα σου για την απελευθέρωση

Milica Kovachev


I started drinking zeolite 3 years ago and since then I drink regularly. I have been drinking the zeolite produced by your company for 2 years without a break and stiring one teaspoon in 2 dl of water and drinking it after breakfast or lunch. I only pause if taking medicine. All my family members drink zeolite too! Ever since I started drinking zeolite I have been feeling more vital, I have more energy, I am more relaxed, and as for Psoriasis-it has almost completely withdrawn, my skin is velvety, smooth, regenerates better, red dots are disappearing. I am very pleased!!!
el Ελληνικά
X